บริการ ดูแลระบบเว็บไซต์ | ดูแลแฟนเพจ | โฆษณาFACEBOOK | ระบบเว็บเมล์

เริ่มต้นเพียง 1,000บาท/เดือน

Contact Us Get Started

บทความล่าสุด

ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน องค์กร อบต. เทศบาล

บริการดูแลระบบเว็บไซต์รายปีเริ่มต้นเพียง 1,000บาท/เดือน 1. บริการ update ข้อมูลตลอดทั้งปี อัพเดทข้อมูลทั่วไปองค์กร อัพเดทข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อัพเดทข้อมูลแผนพัฒนาสามปี อัพเดทข้อมูลแผนดำเนินงาน อัพเดทข้อมูลแผนบุคคลากร อัพเดทข้อมูลรายงานการเงินประจำปี อัพเดทข้อมูลรวมแบบฟอร์มต่างๆ อัพเดทข้อมูลคู่มือประชาชน อัพเดทรายชื่อคณะผู้บริหารให้เป็นปัจุบัน อัพเดทรายชื่อสมาชิกสภาให้เป็นปัจุบัน อัพเดทรายชื่อเจ้าหน้าที่และพนักงานให้เป็นปัจุบัน ฯลฯ 2. บริการ ดูแลระบบเว็บเมล์ 3. บริการ update script หรือเวอร์ชั่นของภาษา php (php5-php..), CMS (wp,..) 4. บริการ …