จำหน่ายสินค้าจากบ้านถวาย

จำหน่ายสินค้าจากบ้านถวาย
ไม้แกะสลัก ไม้เก่า เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง โคมไฟ ของประดับตกแต่ง ภาพวาดฯ สั่งทำสินค้า รายชื่่อร้านค้าในศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่