บริการดูแลระบบเว็บไซต์รายปี(อบต. เทศบาลฯ)เพียง 15,000บาท/ปี (รวมชื่อโดเมน+โฮสดิ้ง)

1. บริการ update ข้อมูลตลอดทั้งปีไม่เกิน60ครั้ง

 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลง ข้อมูลทั่วไปองค์กร
 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลง ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลง ข้อมูลแผนพัฒนาสามปี
 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลง ข้อมูลแผนดำเนินงาน
 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลง ข้อมูลแผนบุคคลากร
 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลง ข้อมูลรายงานการเงินประจำปี
 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลง ข้อมูลรวมแบบฟอร์มต่างๆ
 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลง ข้อมูลคู่มือประชาชน
 • อัพเดท+เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะผู้บริหารให้เป็นปัจุบัน
 • อัพเดทรายชื่อสมาชิกสภาให้เป็นปัจุบัน
 • อัพเดทรายชื่อเจ้าหน้าที่และพนักงานให้เป็นปัจุบัน

ฯลฯ

2. บริการ ดูแลระบบเว็บเมล์

3. บริการ update script หรือเวอร์ชั่นของภาษา php (php5-php..), CMS (wp,..)

4. บริการ จัดทำข้อมูลและรูปภาพกิจกรรมต่างๆ เว็บเพจวันสำคัญฯ (หน่วยงานฯ)

ตัวอย่างกิจกรรม

ฯลฯ

เว็บเพจวันสำคัญฯ

ฯลฯ

5. บริการ  อื่นๆตามความเหมาะสม เช่น บริการลิงค์ข่าวสารประจำวันจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ บริการลิงค์เกมส์คลายเครียด  บริการลิงค์บทความต่างๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ (จำเป็น/required)

Email (จำเป็น/required)

โทรศัพท์ (จำเป็น/required)

เรื่อง

ข้อความ (จำเป็น/required)