ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน องค์กร อบต. เทศบาล

บริการดูแลระบบเว็บไซต์รายปีเริ่มต้นเพียง 15,000บาท/เดือน  (รวมชื่อโดเมน+โฮสดิ้ง) 1. บริการ เพิ่มข้อมูล update ข้อมูลตลอดทั้งปีไม่เกิน60ครั้ง อัพเดทข้อมูลทั่วไปองค์กร อัพเดทข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อัพเดทข้อมูลแผนพัฒนาสามปี อัพเดทข้อมูลแผนดำเนินงาน อัพเดทข้อมูลแผนบุคคลากร อัพเดทข้อมูลรายงานการเงินประจำปี อัพเดทข้อมูลรวมแบบฟอร์มต่างๆ อัพเดทข้อมูลคู่มือประชาชน อัพเดทรายชื่อคณะผู้บริหารให้เป็นปัจุบัน อัพเดทรายชื่อสมาชิกสภาให้เป็นปัจุบัน อัพเดทรายชื่อเจ้าหน้าที่และพนักงานให้เป็นปัจุบัน ฯลฯ 2. บริการ ดูแลระบบเว็บเมล์ 3. บริการ update script หรือเวอร์ชั่นของภาษา php (php5-php..), CMS (wp,..) …