ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน องค์กร อบต. เทศบาล

บริการดูแลระบบเว็บไซต์รายปีเริ่มต้นเพียง 15,000บาท/เดือน  (รวมชื่อโดเมน+โฮสดิ้ง)

1. บริการ เพิ่มข้อมูล update ข้อมูลตลอดทั้งปีไม่เกิน60ครั้ง

 • อัพเดทข้อมูลทั่วไปองค์กร
 • อัพเดทข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • อัพเดทข้อมูลแผนพัฒนาสามปี
 • อัพเดทข้อมูลแผนดำเนินงาน
 • อัพเดทข้อมูลแผนบุคคลากร
 • อัพเดทข้อมูลรายงานการเงินประจำปี
 • อัพเดทข้อมูลรวมแบบฟอร์มต่างๆ
 • อัพเดทข้อมูลคู่มือประชาชน
 • อัพเดทรายชื่อคณะผู้บริหารให้เป็นปัจุบัน
 • อัพเดทรายชื่อสมาชิกสภาให้เป็นปัจุบัน
 • อัพเดทรายชื่อเจ้าหน้าที่และพนักงานให้เป็นปัจุบัน

ฯลฯ

2. บริการ ดูแลระบบเว็บเมล์

3. บริการ update script หรือเวอร์ชั่นของภาษา php (php5-php..), CMS (wp,..)

4. บริการ จัดทำข้อมูลและรูปภาพกิจกรรมต่างๆ เว็บเพจวันสำคัญฯ (หน่วยงานฯ)

ตัวอย่างกิจกรรม

 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี
 • กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ฯ
 • กิจกรรมกีฬาประชาชน
 • กิจกรรมประชุมผู้บริหารสัญจร
 • กิจกรรมอบรม อปพร
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 • กิจกรรมยี่เป็งล้านนา ประจำปี
 • กิจกรรมมหกรรมสุขภาพดีวิถีตำบล
 • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี

ฯลฯ

เว็บเพจวันสำคัญฯ

 • เว็บเพจวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
 • เว็บเพจกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad
 • เว็บเพจสวัสดีปีใหม่
 • เว็บเพจวันเด็กแห่งชาติ
 • เว็บเพจวันมาฆบูชา
 • เว็บเพจวันเข้าพรรษา
 • เว็บเพจถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ
 • เว็บเพจวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
 • เว็บเพจกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom
 • เว็บเพจวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม
 • เว็บเพจวันลอยกระทง
 • เว็บเพจแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
 • เว็บเพจพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ

ฯลฯ

5. บริการ  อื่นๆตามความเหมาะสม เช่น บริการลิงค์ข่าวสารประจำวันจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ บริการลิงค์เกมส์คลายเครียด  บริการลิงค์บทความต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม