ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน องค์กร อบต. เทศบาล

บริการดูแลระบบเว็บไซต์รายปีเริ่มต้นเพียง 15,000บาท/เดือน  (รวมชื่อโดเมน+โฮสดิ้ง)

1. บริการ เพิ่มข้อมูล update ข้อมูลตลอดทั้งปีไม่เกิน60ครั้ง

 • อัพเดทข้อมูลทั่วไปองค์กร
 • อัพเดทข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • อัพเดทข้อมูลแผนพัฒนาสามปี
 • อัพเดทข้อมูลแผนดำเนินงาน
 • อัพเดทข้อมูลแผนบุคคลากร
 • อัพเดทข้อมูลรายงานการเงินประจำปี
 • อัพเดทข้อมูลรวมแบบฟอร์มต่างๆ
 • อัพเดทข้อมูลคู่มือประชาชน
 • อัพเดทรายชื่อคณะผู้บริหารให้เป็นปัจุบัน
 • อัพเดทรายชื่อสมาชิกสภาให้เป็นปัจุบัน
 • อัพเดทรายชื่อเจ้าหน้าที่และพนักงานให้เป็นปัจุบัน

ฯลฯ

2. บริการ ดูแลระบบเว็บเมล์

3. บริการ update script หรือเวอร์ชั่นของภาษา php (php5-php..), CMS (wp,..)

4. บริการ จัดทำข้อมูลและรูปภาพกิจกรรมต่างๆ เว็บเพจวันสำคัญฯ (หน่วยงานฯ)

ตัวอย่างกิจกรรม

ฯลฯ

เว็บเพจวันสำคัญฯ

ฯลฯ

5. บริการ  อื่นๆตามความเหมาะสม เช่น บริการลิงค์ข่าวสารประจำวันจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ บริการลิงค์เกมส์คลายเครียด  บริการลิงค์บทความต่างๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ (จำเป็น/required)

Email (จำเป็น/required)

โทรศัพท์ (จำเป็น/required)

เรื่อง

ข้อความ (จำเป็น/required)