ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน องค์กร อบต. เทศบาล

บริการดูแลระบบเว็บไซต์รายปีเริ่มต้นเพียง 15,000บาท/เดือน  (รวมชื่อโดเมน+โฮสดิ้ง) 1. บริการ เพิ่มข้อมูล update ข้อมูลตลอดทั้งปีไม่เกิน60ครั้ง อัพเดทข้อมูลทั่วไปองค์กร อัพเดทข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อัพเดทข้อมูลแผนพัฒนาสามปี อัพเดทข้อมูลแผนดำเนินงาน อัพเดทข้อมูลแผนบุคคลากร อัพเดทข้อมูลรายงานการเงินประจำปี อัพเดทข้อมูลรวมแบบฟอร์มต่างๆ อัพเดทข้อมูลคู่มือประชาชน อัพเดทรายชื่อคณะผู้บริหารให้เป็นปัจุบัน อัพเดทรายชื่อสมาชิกสภาให้เป็นปัจุบัน อัพเดทรายชื่อเจ้าหน้าที่และพนักงานให้เป็นปัจุบัน ฯลฯ 2. บริการ ดูแลระบบเว็บเมล์ 3. บริการ update script หรือเวอร์ชั่นของภาษา php (php5-php..), CMS (wp,..) …

การตลาดโดย การโพสกลุ่มเฟสบุ๊ค

การโพสกลุ่มเฟสบุ๊ค

กลุ่มเฟสบุ๊คถูกตั้งขึ้นจาก การรวมกันของกลุ่มคนที่ชอบหรือสนใจในสิ่งเดียวกัน ลักษณะของกลุ่มแบ่งได้เป็น เปิด: ทุกคนสามารถเห็นกลุ่ม และสามารถเข้ามาโพสต์ข้อความได้ ปิด: ทุกคนสามารถเห็นกลุ่ม แต่ไม่สามารถโพสต์ข้อความได้ นอกจากสมาชิกกลุ่ม ลับ: สามารถเห็น และโพสต์ข้อความได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเท่านั้น โดยหากเราสนใจในกลุ่มๆหนึ่ง เราก็สามารถขอเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรี ซึ่งผู้ดูแลหรือผู้ก่อตั้งกลุ่มจะเป็นผู้อนุมัติการเข้ากลุ่มของเรา หากเราเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วเราก็สามารถโพสข้อความได้

การเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค

การเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค

เราสามารถค้นหากลุ่มที่เราสนใจ ได้จากคีย์เวิดร์บางคำที่ช่องค้นหาของเฟสบุ๊คได้ หากเราสนใจในกลุ่มๆหนึ่ง ก็สามารถขอเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรี ซึ่งผู้ดูแลหรือผู้ก่อตั้งกลุ่มจะเป็นผู้อนุมัติการเข้ากลุ่มของเรา หากเราเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วเราก็ สามารถโพสข้อความ ได้

การแชร์โพสไปยังกลุ่มเฟสบุ๊ค

การแชร์โพสของเราไปยังกลุ่มเฟสบุ๊ค จะช่วยให้เราสามารถโพสแนะนำ ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการต่างๆของเราได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นครับ แต่ก่อนอื่นเราต้องโพส โพสของเราไว้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ(ต.ยโพสจากแฟนเพจ)หรือเฟสบุ๊คโปรไฟล์ของเราเองเสียก่อนและเราได้ เข้าร่วมกลุ่ม ที่เราจะแชร์โพสไปนั้นให้เรียบร้อยด้วยครับ มาดูขั้นตอนกันเลย การแชร์โพสไปยังกลุ่มเฟสบุ๊ค การแชร์โพสไปยังกลุ่มเฟสบุ๊ค การแชร์โพสไปยังกลุ่มเฟสบุ๊ค การแชร์โพสไปยังกลุ่มเฟสบุ๊ค การแชร์โพสไปยังกลุ่มเฟสบุ๊ค การแชร์โพสไปยังกลุ่มเฟสบุ๊ค