การโพสกลุ่มเฟสบุ๊ค

กลุ่มเฟสบุ๊คถูกตั้งขึ้นจาก การรวมกันของกลุ่มคนที่ชอบหรือสนใจในสิ่งเดียวกัน ลักษณะของกลุ่มแบ่งได้เป็น

เปิด: ทุกคนสามารถเห็นกลุ่ม และสามารถเข้ามาโพสต์ข้อความได้
ปิด: ทุกคนสามารถเห็นกลุ่ม แต่ไม่สามารถโพสต์ข้อความได้ นอกจากสมาชิกกลุ่ม
ลับ: สามารถเห็น และโพสต์ข้อความได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเท่านั้น

โดยหากเราสนใจในกลุ่มๆหนึ่ง เราก็สามารถขอเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรี ซึ่งผู้ดูแลหรือผู้ก่อตั้งกลุ่มจะเป็นผู้อนุมัติการเข้ากลุ่มของเรา หากเราเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วเราก็สามารถโพสข้อความได้

การตลาดโดย การโพสกลุ่มเฟสบุ๊ค
การตลาดโดย การโพสกลุ่มเฟสบุ๊ค
การตลาดโดย การโพสกลุ่มเฟสบุ๊ค
การตลาดโดย การโพสกลุ่มเฟสบุ๊ค
การตลาดโดย การโพสกลุ่มเฟสบุ๊ค
การตลาดโดย การโพสกลุ่มเฟสบุ๊ค
การตลาดโดย การโพสกลุ่มเฟสบุ๊ค
การตลาดโดย การโพสกลุ่มเฟสบุ๊ค