การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)

การเตรียมรูปภาพในตอน2นี้ ก็จะเริ่มต้นการทำเหมือนแบบตอน1 เพียงแต่ในขั้นตอนของการปรับ ค่า width=600 นั้นหาก Height ที่ปรับอัตโนมัติ ไม่เป็น 400 เราจะมีวิธีทำอย่างไร มาดูกันครับ

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-02
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-03
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-04
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-05
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-06
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-07
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-08
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-09
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-10
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-11
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-12
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)

การเตรียมรูปภาพ สำหรับบทความควรมีความกว้างยาวประมาณ 600x400px ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ โดยเราสามารถใช้โปรแกรมจัดการรูปภาพ ในการปรับขนาดได้หลายโปรแกรม ตัวอย่างเช่นโปรแกรม Adobe Photo Shop cs6

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)
resize-images-02
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)
resize-images-03
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)
resize-images-04
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)
resize-images-05
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)
resize-images-06
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)
resize-images-07
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)